Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  ΠΑΙΔΕΙΑ 


Ανήκει στον όμιλο «ΠΑΙΔΕΙΑ», που δραστηριοποιείται 40 χρόνια στην ιδιωτική εκπαίδευση με χιλιάδες μαθητές – φοιτητές – επιστήμονες.
Δ.ΥΠ.Α. - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 2.260 ΑΤΟΜΑ

ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Υπηρεσίες Υποδοχής καιΤαυτοποίησης – YΠΥΤ

ΠΑΤΡΑ

1η είσοδος : Πεζόδρομος Βούρβαχη (Πλ. Γεωργίου)

2η είσοδος : Πατρέως 41-45 (1ος όροφος)

τηλ : 2610621663

fax : 2611104288

e-mail : kedivim@paideia.gr

FacebookInstagramYouTube
Το ΚΔΒΜ ιδρύθηκε από το 2014 με σκοπό τη διοργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, συγχρηματοδοτούμενα από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους. Αριθμός Πιστοποίησης ΚΔΒΜ 2000461 και πιστοποιημένος πάροχος Συμβουλευτικής ενταγμένος στο μητρώο Ιδιωτικών Φορέων παροχής υπηρεσιών ΣυΕΠ.
Πιστοποιήσεις ISO:
  • ISO 9001:2015 (με αρι. πιστοποιητικού 0011.ΣΔΠ.21) 
  • ISO 27001:2013 (με αρ. πιστοποιητικού 0011.ΣΔΑΠ.21)
  • Βεβαίωση ISO 27701:2019 (με αρ. βεβαίωσης 0011.ΣΔΔΠΧ.21)