Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΠΑΙΔΕΙΑ έχοντας πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στην εκμάθηση Ξένων Γλωσσών ως πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από τον ΕΟΠΠΕΠ με Κωδικό Πιστοποίησης 2308098. Υλοποιούνται τμήματα εκμάθησης ξένων αποκλειστικά για ενήλικες.