«Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»


ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ!!


Aνακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα των παρόχων κατάρτισης. Το ΚΔΒΜ2 ΠΑΙΔΕΙΑ με επωνυμία «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» έχει εγκριθεί για την υλοποίηση της κατάρτισης . Τα αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Τα αποτελέσματα των αιτήσεων των υποψηφίων ανέργων ΔΕΝ έχουν εκδοθεί και αναμένονται σύντομα στην ιστοσελίδα voucher.gov.gr του Υπουργείου Εργασίας.

Αν έχετε κάνει αίτηση και θέλετε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα μπορείτε να μας προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. Αντίγραφο αίτησης ή ΚΑΥΑΣ (αν υπάρχει)

 2. Ταυτότητα

 3. Δελτίο ανεργίας

 4. Τίτλο σπουδών

 5. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2019

 6. IBAN

 7. Αποδεικτικό προηγούμενου κοινωφελούς προγράμματος (αν υπάρχει)

Πληροφορίες: Πατρέως 41-45 (Είσοδος από Βούρβαχη), τηλ. 2610621663, e-mail: kedivim@paideia.gr


Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν οι άνεργοι που :

 • Έχουν γεννηθεί από 01/10/1971 έως 31/12/1990*.

 • Είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Γυμνασίου.

 • Δεν έχουν παρακολουθήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) τη τελευταία διετία 2019-2020 (εξαιρείται η συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα).

*Κατά την έναρξη της παρέμβασης, δηλ. κατά την Α΄συνεδρία συμβουλευτικής, ο ωφελούμενος θα πρέπει να είναι πάνω από 30 ετών και κάτω των 50 ετών.


Τι περιλαμβάνει

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει την ακόλουθη δέσμη παρεμβάσεων:

 1. Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής σε 4 φάσεις (προ της έναρξης του προγράμματος κατάρτισης, μετά τη λήξη της θεωρητικού μέρους κατάρτισης, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και μετά τη λήξη της).

 2. Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών.

 3. Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

 4. Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις συνολικής διάρκειας 380 ωρών.

Διάρκεια

Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι 580 ώρες :

 • 200 ώρες θεωρητική κατάρτισηα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της δια ζώσης κατάρτισης στην αίθουσα διδασκαλίας. Είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί εναλλακτικά και εξ αποστάσεως, λόγω των εν εξελίξει ειδικών περιστάσεων εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης)

 • 380 ώρες πρακτική άσκηση


Εκπαιδευτικό επίδομα

Το επίδομα που θα λάβετε με την παρακολούθηση του προγράμματος ανέρχεται στα 2.520€ το οποίο κατανέμεται σε:

 • Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης: 1.000 Ευρώ (200 ώρες*5 ευρώ/ώρα) και

 • Επίδομα πρακτικής άσκησης: 1.520 Ευρώ (380 ώρες*4 ευρώ/ώρα)


Αντικείμενα κατάρτισης

 1. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

α) Τεχνικός-συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου

β) Εργασίες Μόνωσης

γ) Οικοδομικές Εργασίες-Εργασίες Κατασκευαστικού κλάδου


 1. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

α) Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου-ψυχολογική στήριξη-δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)

β) Επαγγελματίας Καθαριστής

γ) Λινοθηκάριος

δ) Οροφοκόμος


 1. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ / ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ

α) Σερβιτόρος

β) Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου

γ) Υπάλληλος τουριστικού γραφείου

δ) Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο της εργασίας


Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση του προγράμματος εδώ

Περισσότερες Πληροφορίες στον επίσημο ιστότοπο του προγράμματος www.voucher.gov.gr

Πληροφορίες

Πατρέως 41-45 (Είσοδος από Βούρβαχη), τηλ. 2610 621 663, e-mail: kedivim@paideia.gr

ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας