«Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»

Αναμένεται το προσεχές διάστημα, η προκήρυξη του ΟΑΕΔ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για το πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»


Δικαίωμα Συμμετοχής:

 • Εγγεγραμμένοι άνεργοι ηλικίας έως 67 ετών

 • Απόφοιτοι υποχρεωτικής έως τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.


Η δράση περιλαμβάνει:

 • Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

 • Υποχρεωτικό πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120-150 ωρών το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.


Αντικείμενα Κατάρτισης :

Τα αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης δύναται να αφορούν :

Α) Οριζόντιες δεξιότητες (ενδεικτικά αναφέρονται: Οργάνωση και Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων, Πρόληψη Φυσικών Καταστροφών, Πρώτες Βοήθειες, Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ (3 επιπέδων)

Β) Εξειδικευμένες Δεξιότητες (ενδεικτικά: Εργασίες Καθαρισμού, Δεξιότητες Φροντίδας Τρίτης Ηλικίας, Υπηρεσίες Διαμόρφωσης/Συντήρησης Πρασίνου, μετάβαση στην κυκλική οικονομία, εργασίες κατασκευαστικού κλάδου).


Οι θέσεις απασχόλησης ανά περιφερειακή ενότητα θα ανακοινωθούν με την επίσημη έκδοση της προκήρυξης.

Το ΚεΔιΒιΜ ΠΑΙΔΕΙΑ αναλαμβάνει να υποβάλει την αίτηση σας ΔΩΡΕΑΝ. Για την υποβολή της αίτησης πρέπει να προσκομίσετε τα κάτωθι δικαιολογητικά :

 1. Αντίγραφο ταυτότητας ή Διαβατηρίου

 2. Κωδικοί ΟΑΕΔ ή TAXISNET (είναι απαραίτητο για την υποβολή της αίτησης)

 3. Εκκαθαριστικό & Ε1 φορ. Έτους 2020

 4. Τίτλος Σπουδών (απολυτήριο, πτυχίο κ.α.) & αποδεικτικά έγγραφα άσκησης επαγγέλματος (π.χ. άδεια άσκησης επαγγέλματος, ένσημα, δίπλωμα οδήγησης κ.α.)

 5. Πιστοποιητικό Η/Υ (αν υπάρχει)

 6. Γνωμάτευση ΚΕΠΑ για αναπηρία ανέργου με ποσοστό αναπηρίας 50 % και άνω. (αν υπάρχει)

 7. Γνωμάτευση ΚΕΠΑ και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για προστατευόμενο τέκνο ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. (αν υπάρχει)

 8. Για τους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών : πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, διαζευκτήριο, ιδιωτικό συµφωνητικό ρύθµισης γονικής µέριµνας, ε̟πιµέλειας κ.λ̟.π. (αν υπάρχει)


Πληροφορίες

Πατρέως 41-45 (Είσοδος από Βούρβαχη), Πάτρα | τηλ. 2610 621 663 | e-mail: kedivim@paideia.gr

ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας