ΛΑΕΚ Κατάρτιση Εργαζομένων

Επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων

ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2019

Τα επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις (1-49 ατόμων) αποτελούν την ιδανική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις ώστε να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους, χωρίς καμία επιβάρυνση, αλλά και για τους εργαζόμενους να καταρτιστούν σε νέα αντικείμενα. Στα προγράμματα αυτά δεν υπάρχει κανένα οικονομικό κόστος για τον εργαζόμενο, ούτε για την επιχείρηση.

Σε ποιους απευθύνεται :

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, που απασχολούν 1-49 άτομα. Κάθε εργαζόμενος δεν δικαιούται να συμμετάσχει σε περισσότερα του ενός προγράμματος επιμόρφωσης.

Διάρκεια :

40 ώρες (εκτός ωρών εργασίας)

Εκπαιδευτικό Επίδομα :

200€ (5 ευρώ / ώρα κατάρτισης)

Αντικείμενα Κατάρτισης :

  1. Βασικές αρχές διοίκησης επιχειρήσεων

  2. Διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού- εργασιακές σχέσεις

  3. Εξυπηρέτηση Πελατών

  4. Υγιεινή & ασφάλεια στην εργασία

  5. Υγιεινή & ασφάλεια τροφίμων (Πιστοποιητικό ΕΦΕΤ)

  6. Χρήση Η/Υ

*Τα παραπάνω αντικείμενα κατάρτισης είναι ενδεικτικά.

Σε όλα τα προγράμματα επιμόρφωσης παρέχεται βεβαίωση κατάρτισης.


Πληροφορίες

Πεζόδρομος Βούρβαχη (Πλ. Γεωργίου) , Πάτρα | τηλ. 2610 621 663 | e-mail: kedivim@paideia.gr