ΛΑΕΚ Κατάρτιση Εργαζομένων

ΛΑΕΚ 1-49 ΕΤΟΥΣ 2018

Τα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-49 αφορούν τους Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών, οι οποίοι δύνανται να καταθέσουν προτάσεις για υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ανάλογα με τον αριθμό των επιχειρήσεων - μελών τους. Στα προγράμματα συμμετέχουν εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που είναι μέλη των Φορέων Εκπροσώπησης Εργοδοτών.

Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι 40 ώρες (εκτός ωρών εργασίας), κάθε εργαζόμενος θα επιδοτηθεί με 200€ & θα λάβει βεβαίωση κατάρτισης, ενώ οι επιχειρήσεις δεν αναλαμβάνουν καμιά υποχρέωση. Στα προγράμματα κατάρτισης μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι νόμιμα εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που απασχολούν έως 49 άτομα.


Το Κε.Δι.Βι.Μ ΠΑΙΔΕΙΑ συνεργάζεται με Συλλόγους, Σωματεία και Ενώσεις από όλη την Χώρα για την υποβολή των προγραμμάτων αυτών και αναλαμβάνει για λογαριασμό τους τα κάτωθι:


 1. Τη μελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών και τις προτάσεις οργάνωσης κάθε σεμιναρίου ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εταιρειών και των εργαζομένων τους.
 2. Την επιλογή και εξασφάλιση των κατάλληλων εισηγητών- επιμορφωτών.
 3. Τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών.
 4. Την επιμέλεια των σημειώσεων, την αναπαραγωγή και τη διανομή τους στους συμμετέχοντες.
 5. Τη γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος από την έναρξη του έως το πέρας και την αποπληρωμή του.
 6. Την σύνταξη του αναλυτικού ωρολογίου προγράμματος του σεμιναρίου κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του επιλεγέντος θέματος.
 7. Την προετοιμασία του φακέλου ( φυσικό αρχείο) με όλα τα απαιτούμενα από τη σχετική προκήρυξη του ΟΑΕΔ δικαιολογητικά.
 8. Την έκδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης των καταρτιζομένων.
 9. Την συμπλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών προς τον ΟΑΕΔ για την διεκπεραίωση από την υποβολή- εκτέλεση- διενέργεια ελέγχων έως και την αποπληρωμή.
 10. Την έκδοση παραστατικών για την είσπραξη του αναλογούντος ποσού του προγράμματος από τον ΟΑΕΔ.
 11. Την αποπληρωμή των εισηγητών, των δαπανών σίτισης, παραγωγής έντυπου υλικού και όποιων άλλων εξόδων.

ΛΑΕΚ 0,24%


Το Κε.Δι.Βι.Μ ΠΑΙΔΕΙΑ διαθέτει τους κατάλληλους μηχανισμούς εκπαίδευσης και έχει την δυνατότητα να προτείνει εξειδικευμένα ταχύρυθμα προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού, διαφόρων θεμάτων και ειδικοτήτων.

Η κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να γίνει με την αξιοποίηση πόρων μέσω του «Λογαριασμού ΛΑΕΚ (0,25%)» του ΟΑΕΔ, που αφορά κατάρτιση προσωπικού, στις αμοιβές του οποίου γίνεται παρακράτηση του ΙΚΑ.

Το Κε.Δι.Βι.Μ ΠΑΙΔΕΙΑ αναλαμβάνει για λογαριασμό της επιχείρησης εξ ολοκλήρου:

 1. Προετοιμασία, διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη, συντονισμό των προγραμμάτων
 2. Σύνταξη φακέλων υποβολής, παρακολούθησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τον ΟΑΕΔ
 3. Εισηγήσεις- Εκπαιδευτικό υλικό
 4. Αξιολόγηση του προγράμματος
 5. Πιστοποιητικό παρακολούθησης στους συμμετέχοντες

Πληροφορίες

Πατρέως 41-45 (Είσοδος από Βούρβαχη), τηλ. 2610 621 663, e-mail: kedivim@paideia.gr

ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα συμμετοχής και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας