Τεχνικός Ασφαλείας

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης ΠΑΙΔΕΙΑ διοργανώνει εξειδικευμένα σεμινάρια για την Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας.

Σε ποιους απευθύνεται:

Αφορά εργοδότες ή εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκτελούν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας.

Διάρκεια:

Η διάρκεια του σεμιναρίου εξαρτάται από την επικινδυνότητα της επιχείρησης και σε ποια κατηγορία ανήκει. Πρόκειται για τις εξής κατηγορίες :

 • Επιχειρήσεις Γ’ Κατηγορίας (χαμηλής επικινδυνότητας) : 10 ώρες

 • Επιχειρήσεις Β’ Κατηγορίας (μεσαίας επικινδυνότητας) : 35 ώρες

* Η τελική επιλογή του σεμιναρίου εξαρτάται από τους Κωδικούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που έχει η κάθε επιχείρηση

Το Πρόγραμμα :

Προγράμματα διάρκειας 35 ωρών - Επιχειρήσεις Β' Κατηγορίας

 • Εισαγωγή στην ασφάλεια της εργασίας

 • Γενικές αρχές του εθνικού δικαίου για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

 • Τεχνικός ασφάλειας (καθήκοντα, οργάνωση υπηρεσίας κλπ)

 • Κίνδυνοι από μηχανήματα, εργασία σε κλειστούς χώρους

Προγράμματα διάρκειας 10 ωρών - Επιχειρήσεις Γ' Κατηγορίας

 • Οι έννοιες του εργατικού ατυχήματος και της επαγγελματικής ασθένειας

 • Υποχρεώσεις εργοδοτών

 • Επίβλεψη υγείας των εργαζομένων

 • Προδιαγραφές χώρων εργασίας

Εγγραφές - Έναρξη :

 1. Συμπλήρωση αίτησης μαζί με :

 • Φωτοτυπία ταυτότητας

 • Στοιχεία μητρώου επιχείρησης - ΚΑΔ (εκτύπωση taxisnet)

 • Στοιχεία μητρώου νομικού προσώπου για μη ατομική επιχείρηση (εκτύπωση taxisnet)

2. Υλοποίηση σεμιναρίου : Μετά από δύο μήνες από τη συμπλήρωση του τμήματος

3. Έκδοση Βεβαίωσης Επιμόρφωσης σε διάστημα 10 ημερών από το τέλος του σεμιναρίου

4. Μόλις εκδοθεί η Βεβαίωση Επιμόρφωσης θα μπορεί να δηλωθεί ο ίδιος ως τεχνικός ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Τεχνικών Ασφάλειας Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας»υποβάλλονται 2 μήνες πριν τις ημερομηνίες υλοποίησης από τις 10 Ιανουαρίου έως τις 10 Οκτωβρίου κάθε έτους. Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής της τελευταίας ημέρας των προγραμμάτων η 20η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Ο εργοδότης/επιχείρηση μέχρι να αποκτήσει την Βεβαίωση Επιμόρφωσης, θα πρέπει να αναθέσει τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας σε εξωτερικό συνεργάτη ή σε εξωτερικές υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης (ΕΞΥΠΠ).

Κόστος Προγράμματος :

 • Επιχειρήσεις Γ’ Κατηγορίας (10 ώρες) : 60 ευρώ

 • Επιχειρήσεις Β’ Κατηγορίας (35 ώρες) : 135 ευρώ

Πληροφορίες

Πεζόδρομος Βούρβαχη (Πλ. Γεωργίου) , Πάτρα | τηλ. 2610 621 663 | e-mail: kedivim@paideia.gr

ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας