ΚεΔιΒιΜ 2 ΠΑΙΔΕΙΑ


Ανήκει στον όμιλο «ΠΑΙΔΕΙΑ», που δραστηριοποιείται 30 χρόνια στην ιδιωτική εκπαίδευση με χιλιάδες μαθητές – φοιτητές – επιστήμονες.

ΠΑΤΡΑ

Πατρέως 41-45 (1ος όροφος)

Είσοδος από Πεζόδρομο Βούρβαχη

τηλ 2610621663

fax 2611104288

kedivim@paideia.gr

Το ΚΔΒΜ 2 ιδρύθηκε από το 2014 με σκοπό τη διοργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, συγχρηματοδοτούμενα από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους. Αριθμός Πιστοποίησης ΚΔΒΜ2 2000461 και πιστοποιημένος πάροχος Συμβουλευτικής ενταγμένος στο μητρώο Ιδιωτικών Φορέων παροχής υπηρεσιών ΣυΕΠ.
Πιστοποιημένο ΚΔΒΜ 2 κατά ISO 9001:2015 και ISO/IEC 27001:2013