Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 - (ΚΔΒΜ2) ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΤΡΕΩΣ, ιδρύθηκε το 2014 με σκοπό τη διοργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, συγχρηματοδοτούμενα από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους. Ανήκει στον όμιλο «ΠΑΙΔΕΙΑ», που δραστηριοποιείται 35 χρόνια στην ιδιωτική εκπαίδευση με χιλιάδες μαθητές – φοιτητές – επιστήμονες.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΤΡΕΩΣ Ε.Ε. είναι πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ με Κωδικό Πιστοποίησης 2000461 και πιστοποιημένος πάροχος Συμβουλευτικής ενταγμένος στο μητρώο Ιδιωτικών Φορέων παροχής υπηρεσιών ΣυΕΠ

Διαθέτει επίσης πιστοποίηση βάσει του προτύπου ISO 9001:2015 (Αριθμός Πιστοποιητικού ΣΔΠ 6756/19) και ISO/IEC 27001:2013 (Αριθμός Πιστοποιητικού 1710GR143IS)


Πάτρα, Πατρέως 41-45 (1ος όροφος)

Είσοδος  από Βούρβαχη (Πεζόδρομος μεταξύ Πατρέως και Πλατείας Γεωργίου)

Τηλ : 2610 621 663, 2610 621 318

fax : 2611104288

e-mail : kedivim@paideia.gr