ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΑΤΡΕΩΣ ΚεΔιΒιΜΑναμένονται ΝΕΑ VOUCHER για ανέργους 18-29 ετών 

Πτυχιούχων και Αποφοίτων Δ.Ε.

Κάνε την αίτηση σου τώρα!


Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 - (ΚΔΒΜ2) ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΤΡΕΩΣ, ιδρύθηκε το 2014 με σκοπό τη διοργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, συγχρηματοδοτούμενα από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους. Ανήκει στον όμιλο «ΠΑΙΔΕΙΑ», που δραστηριοποιείται 30 χρόνια στην ιδιωτική εκπαίδευση με χιλιάδες μαθητές – φοιτητές – επιστήμονες.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΤΡΕΩΣ Ε.Ε. είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αρ. Αδ. 2000461 και πιστοποιημένος πάροχος Συμβουλευτικής ενταγμένος στο μητρώο Ιδιωτικών Φορέων παροχής υπηρεσιών ΣυΕΠ.


Πατρέως 41-43 (1ος όροφος)

Είσοδος  από Βούρβαχη (Στοά 30 Πλατείας Γεωργίου)

Τηλ : 2610 621 663, 2610 621 318

e-mail : kedivim@paideia.gr 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ