Ξένες Γλώσσες

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΠΑΙΔΕΙΑ έχοντας πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στην εκμάθηση Ξένων Γλωσσών ως πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από τον ΕΟΠΠΕΠ με Κωδικό Πιστοποίησης 2308098.

Ταχύρυθμα Τμήματα Ενηλίκων για Lower (B2) και Proficiency (C2)

Δια Ζώσης Τμήματα

 • Διάρκεια : Νοέμβριος 2020 έως Ιούνιος 2020

 • Εκπαιδευτικό Υλικό

 • Δια Ζώσης Μαθήματα

 • Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

 • Ευέλικτο ωράριο

 • Κόστος : 500 ευρώ

 • Δωρεάν Επανεξέταση

Εξ Αποστάσεως Τμήματα

 • Διάρκεια : Ιανουάριος 2021 έως Ιανουάριος 2022

 • Εκπαιδευτικό Υλικό

 • Ασύγχρονη & Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση

 • Συνεχή επικοινωνία με τον καθηγητή

 • Ευέλικτο ωράριο

 • Κόστος : 600 ευρώ

 • Δωρεάν Επανεξέταση

Χαρακτηριστικά εξέτασης LRN :

 • Οι εξεταζόμενες δεξιότητες είναι τέσσερις : Listening, Writing, Reading, Speaking

 • Για κάθε εξεταζόμενη δεξιότητα ΔΕΝ υφίσταται προϋπόθεση κατώτερης βαθμολογίας

 • Η τελική βαθμολογία υπολογίζεται με συμψηφισμό όλων των εξεταζόμενων δεξιοτήτων (skills)

 • Ως βάση επιτυχίας ορίζεται το 50%

 • Το Speaking προετοιμάζεται 2 εβδομάδες πριν από τις εξετάσεις

 • Όλα τα μέρη του Listening αναπαράγονται δύο φορές

 • Το 3ο μέρος του Listening αναπαράγεται και τρίτη φορά, στο οποίο στηρίζεται η πρώτη έκθεση, που είναι καθοδηγούμενη από ιδέες, και ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να κρατάει σημειώσεις

 • Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα επιλογής του θέματος της δεύτερης έκθεσης από τρία διαφορετικά θέματα

 • ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ!!!

 • Αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ και στην Αγγλία!

Πληροφορίες

Πατρέως 41-45 (Είσοδος από Βούρβαχη), Πάτρα | τηλ. 2610 621 663 | e-mail: kedivim@paideia.gr

ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας