Πρόσφατη δραστηριότητα ιστότοπου

11 Μαρ 2019, 1:26 μ.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΑΤΡΕΩΣ ΚεΔιΒιΜ
11 Μαρ 2019, 1:25 μ.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΑΤΡΕΩΣ ΚεΔιΒιΜ
7 Μαρ 2019, 2:08 μ.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Νέο Κοινωφελές Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 2019
7 Μαρ 2019, 1:52 μ.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΑΤΡΕΩΣ ΚεΔιΒιΜ
7 Μαρ 2019, 1:49 μ.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Νέο Κοινωφελές Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 2019
7 Μαρ 2019, 1:49 μ.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Νέο Κοινωφελές Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 2019 (Αναμένεται)
7 Μαρ 2019, 1:43 μ.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Νέο Κοινωφελές Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 2019 (Αναμένεται)
7 Μαρ 2019, 1:36 μ.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Νέο Κοινωφελές Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 2019 (Αναμένεται)
7 Μαρ 2019, 3:05 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Πιστοποίηση Πληροφορικής
7 Μαρ 2019, 3:05 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Πιστοποίηση Πληροφορικής
7 Μαρ 2019, 3:01 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΑΤΡΕΩΣ ΚεΔιΒιΜ
7 Μαρ 2019, 3:00 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας για 30.333 θέσεις
7 Μαρ 2019, 3:00 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Κατάρτιση Εργαζομένων Κοινωφελούς εργασίας σε 34 Δήμους (Β' Κύκλος)
7 Μαρ 2019, 2:59 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Νέο Κοινωφελές Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 2019 (Αναμένεται)
7 Μαρ 2019, 2:59 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα ΛΑΕΚ
7 Μαρ 2019, 2:58 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Τεχνικοί Ασφαλείας Β' και Γ' Κατηγορίας
7 Μαρ 2019, 2:57 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Προσωπικό ασφαλείας-Security
7 Μαρ 2019, 2:57 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Σεμινάρια ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων
7 Μαρ 2019, 2:56 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Πιστοποίηση Πληροφορικής
7 Μαρ 2019, 2:56 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Πιστοποίηση Πληροφορικής
7 Μαρ 2019, 2:38 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ (120 ώρες)
7 Μαρ 2019, 2:38 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Ε.Φ.Ε.Τ. Υγιεινή & ασφάλεια τροφίμων
7 Μαρ 2019, 2:37 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων (60 ώρες)
7 Μαρ 2019, 2:16 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων (60 ώρες)
7 Μαρ 2019, 2:15 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων (60 ώρες)

παλαιότερα | νεότερα