Πρόσφατη δραστηριότητα ιστότοπου

4 Δεκ 2019, 2:04 μ.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Ε.Φ.Ε.Τ. Υγιεινή & ασφάλεια τροφίμων
4 Δεκ 2019, 2:04 μ.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Ε.Φ.Ε.Τ. Υγιεινή & ασφάλεια τροφίμων
4 Δεκ 2019, 1:50 μ.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ (120 ώρες)
4 Δεκ 2019, 1:48 μ.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ (120 ώρες)
4 Δεκ 2019, 1:46 μ.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ (120 ώρες)
25 Νοε 2019, 1:44 μ.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΑΤΡΕΩΣ ΚεΔιΒιΜ
25 Νοε 2019, 1:30 μ.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Προώθηση στην Απασχόληση ηλικίας 25 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ
18 Νοε 2019, 12:42 μ.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Προσωπικό ασφαλείας-Security
18 Νοε 2019, 12:19 μ.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Προσωπικό ασφαλείας-Security
13 Νοε 2019, 12:46 μ.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ (120 ώρες)
13 Νοε 2019, 12:45 μ.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΑΤΡΕΩΣ ΚεΔιΒιΜ
19 Οκτ 2019, 4:35 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Ετήσιο Πρόγραμμα "Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Ψυχολογίας" 436 ωρών Πανεπιστημίου Αιγαίου - Δεκέμβριος 2019
19 Οκτ 2019, 4:24 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Ετήσιο Πρόγραμμα "Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Ψυχολογίας" 436 ωρών Πανεπιστημίου Αιγαίου - Δεκέμβριος 2019
19 Οκτ 2019, 4:12 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης Πανεπιστημίου Αιγαίου
19 Οκτ 2019, 4:12 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Ετήσιο Πρόγραμμα "Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Ψυχολογίας" 436 ωρών Πανεπιστημίου Αιγαίου - Νοέμβριος 2019
19 Οκτ 2019, 4:11 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Ετήσιο Πρόγραμμα "Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Ψυχολογίας" 436 ωρών Πανεπιστημίου Αιγαίου - Νοέμβριος 2019
18 Οκτ 2019, 12:45 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης Πανεπιστημίου Αιγαίου
18 Οκτ 2019, 12:41 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης Πανεπιστημίου Αιγαίου
18 Οκτ 2019, 12:41 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης Πανεπιστημίου Αιγαίου
18 Οκτ 2019, 12:39 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Ετήσια Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης 600 ωρών Πανεπιστημίου Αιγαίου - Οκτώβριος 2019
5 Οκτ 2019, 8:55 π.μ. ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ διαγράφηκε Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
28 Σεπ 2019, 8:52 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Ετήσια Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης 600 ωρών Πανεπιστημίου Αιγαίου - Οκτώβριος 2019
28 Σεπ 2019, 8:48 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Ετήσια Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης 600 ωρών Πανεπιστημίου Αιγαίου - Οκτώβριος 2019
28 Σεπ 2019, 8:47 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΑΤΡΕΩΣ ΚεΔιΒιΜ
28 Σεπ 2019, 8:47 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Προώθηση στην Απασχόληση ηλικίας 25 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

παλαιότερα | νεότερα