Πρόσφατη δραστηριότητα ιστότοπου

5 Οκτ 2019, 8:55 π.μ. ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ διαγράφηκε Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
28 Σεπ 2019, 8:52 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Ετήσια Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης 600 ωρών Πανεπιστημίου Αιγαίου - Οκτώβριος 2019
28 Σεπ 2019, 8:48 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Ετήσια Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης 600 ωρών Πανεπιστημίου Αιγαίου - Οκτώβριος 2019
28 Σεπ 2019, 8:47 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΑΤΡΕΩΣ ΚεΔιΒιΜ
28 Σεπ 2019, 8:47 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Προώθηση στην Απασχόληση ηλικίας 25 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ
28 Σεπ 2019, 8:46 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΑΤΡΕΩΣ ΚεΔιΒιΜ
18 Σεπ 2019, 1:32 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΑΤΡΕΩΣ ΚεΔιΒιΜ
18 Σεπ 2019, 1:29 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ δημιούργησε τη σελίδα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
18 Σεπ 2019, 1:29 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ μετακίνησε τη σελίδα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ (120 ώρες)
18 Σεπ 2019, 1:28 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ δημιούργησε τη σελίδα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ (120 ώρες)
18 Σεπ 2019, 1:28 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ μετακίνησε τη σελίδα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ (120 ώρες)
18 Σεπ 2019, 1:27 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΑΤΡΕΩΣ ΚεΔιΒιΜ
10 Σεπ 2019, 1:18 μ.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Ετήσια Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης 600 ωρών Πανεπιστημίου Αιγαίου - Οκτώβριος 2019
10 Σεπ 2019, 12:55 μ.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ δημιούργησε τη σελίδα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ (120 ώρες)
10 Σεπ 2019, 12:50 μ.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
6 Σεπ 2019, 11:24 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων (60 ώρες)
6 Σεπ 2019, 11:23 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων (60 ώρες)
6 Σεπ 2019, 11:23 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων (60 ώρες)
6 Σεπ 2019, 10:35 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ (120 ώρες)
6 Σεπ 2019, 10:34 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ (120 ώρες)
6 Σεπ 2019, 10:31 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΑΤΡΕΩΣ ΚεΔιΒιΜ
6 Σεπ 2019, 10:31 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΑΤΡΕΩΣ ΚεΔιΒιΜ
6 Σεπ 2019, 10:31 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΑΤΡΕΩΣ ΚεΔιΒιΜ
6 Σεπ 2019, 10:18 π.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΑΤΡΕΩΣ ΚεΔιΒιΜ
31 Αυγ 2019, 2:50 μ.μ. Ο χρήστης ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάστηκε τη σελίδα Ετήσια Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης 600 ωρών Πανεπιστημίου Αιγαίου - Οκτώβριος 2019

παλαιότερα | νεότερα