Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης Πανεπιστημίου Αιγαίου


Τα Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του ΠAΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, στο πλαίσιο της προσπάθειας τους να ενισχύσουν την πρόσβαση στην γνώση, συνδυάζουν χαμηλά δίδακτρα με γνώσεις υψηλού επιπέδου και μοριοδότηση.

Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει !

Προγράμματα

ü  Οικογενειακή Θεραπεία_18 μηνης διάρκειας

ü  Coaching με στοιχεία Συμβουλευτικής_ ετήσιας διάρκειας (600 ωρών)

ü  Executive Coaching and management_ ετήσιας διάρκειας (600 ωρών)

ü  Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Συμβουλευτική και Θεραπεία_ ετήσιας διάρκειας (600 ωρών)

ü  Σχολικής Τάξης-Ο εκπαιδευτικός ως σύμβουλος_ ετήσιας διάρκειας (600 ωρών)

ü  Εισαγωγή στη Δραματοθεραπεία και το Ψυχόδραμα_ ετήσιας διάρκειας (600 ωρών)

ü  Εισαγωγή στην κλινική ψυχολογία_ ετήσιας διάρκειας (600 ωρών)

ü  Εκπαιδευτικό Coaching_ ετήσιας διάρκειας (600 ωρών)

ü  Θεραπεία και εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό και διαταραχές επικοινωνίας - αναπτυξιακές διαταραχές_ ετήσιας διάρκειας (600 ωρών)

ü  Κοινωνιολογία και Ψυχολογία της Υγείας_ ετήσιας διάρκειας (600 ωρών)

ü  Παιδοψυχολογία_ ετήσιας διάρκειας (600 ωρών)

ü  Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός_ ετήσιας διάρκειας (600 ωρών)

ü  Σχολική Ψυχολογία_ ετήσιας διάρκειας (600 ωρών)

ü  Ψυχολογία και Τέχνη_ ετήσιας διάρκειας (600 ωρών)

ü  Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός_ ετήσιας διάρκειας (600 ωρών) Comments