Προώθηση στην Απασχόληση ηλικίας 25 έως 45 ετών

πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης

στον κλάδο ΤΠΕ


25-11-2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για τις ηλικίες 25-29 από 28/06/2019 έως 30/09/2019

Για τις ηλικίες 30-45 από 28/06/2019 έως 23/08/2019


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 1. Θεωρητική Κατάρτιση 400 ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 2.  Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων
 3.  Πρακτική άσκηση 200 ωρών
 4. Δύο ατομικές συνεδρίες με εξειδικευμένα στελέχη επαγγελματικής συμβουλευτικής μετά τη λήξη της θεωρητικής κατάρτισης και μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Θεωρητική Κατάρτιση à 2.000 € (400 ώρες X 5 €/ώρα)

Πρακτική Άσκηση à 800 € (200 ώρες X 4 €/ώρα)

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Τα αντικείμενα κατάρτισης αφορούν στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις παρακάτω ειδικότητες:

·         Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών

·         Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

·         Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων

Συμπεριλαμβάνονται θεματικές ενότητες που αφορούν «οριζόντιες δεξιότητες», διάρκειας δέκα (10) ωρών, οι οποίες είναι : α) Τεχνικές αναζήτησης εργασίας, β) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, γ) βασικές αρχές εργατικού δικαίου.

Οι εκπαιδευτικές ενότητες για κάθε ειδικότητα, ενδεικτικά, είναι οι εξής:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

·         ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

 1.      Τεχνικές επικοινωνίες - Επιχειρηματικότητα
 2.      Εισαγωγή στην πληροφορική
 3.      Δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών
 4.      Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου
 5.      Λειτουργικά συστήματα
 6.       Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων
 7.       Εισαγωγή στον προγραμματισμό

·         ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

 1. SQL
 2. Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας
 3. HTML/CSS/Javascript
 4.  PHP
 5. Ολοκληρωμένα εργαλεία ανάπτυξης ιστοχώρων
 6.  Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 7. Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

·         ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

 1. Τεχνικές επικοινωνίες - Επιχειρηματικότητα
 2. Εισαγωγή στην πληροφορική
 3. Δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών
 4. Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου
 5. Λειτουργικά συστήματα
 6. Εισαγωγή στον προγραμματισμό


·         ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

 1. Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (C++,Java)
 2. Σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών οπτικού προγραμματισμού
 3. Τεχνολογία Πολυμέσων
 4. Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
 5. Προχωρημένα θέματα ανάπτυξης συστημάτων παγκοσμίου ιστού (πχ. μοντέλα δεδομένων και γλώσσες βασισμένα σε XML, υπηρεσίες διαδικτύου, WSDL κλπ.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

·         ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

 1. Τεχνικές επικοινωνίες - Επιχειρηματικότητα
 2. Εισαγωγή στην πληροφορική
 3.  Δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών
 4. Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου
 5. Λειτουργικά συστήματα
 6. Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων
 7. Εισαγωγή στον προγραμματισμό

·         ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

 1.      Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (C++,Java)
 2.       Δομές δεδομένων και διαχείριση βάσεων δεδομένων
 3.       SQL/MySQL/SQL SERVER
 4.       Oracle administration
 5.        Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
 6.        Μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων NOSQL

 


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας
 2. Βεβαίωση ανεργίας και αποδεικτικό ανανέωσης κάρτας ανεργίας
 3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 4. Αντίγραφο Πιστοποιητικού αγγλικής γλωσσομάθειας (τουλάχιστον καλή γνώση B2)
 5. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2017 
 6. Λογαριασμός τραπέζης (ΙΒΑΝ)
 7. Βεβαίωση λήψης ή Αποδεικτικό χορήγησης ΚΕΑ (*για όσους παίρνουν το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1

Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

(Μέγιστος βαθμός: 70 μόρια)

 

Συνεχόμενη Ανεργία

1 μόριο

ανά πλήρη μήνα

2

Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017

(Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)

α) Ατομικό 0 - 3.500,00

ευρώ

β) Οικογενειακό 0 -

7.000,00 ευρώ

30 μόρια

α) Ατομικό 3.501,00 - 5.000,00

β) Οικογενειακό 7.001,00 - 10.000,00 ευρώ

20 μόρια

α) Ατομικό 5.001,00 – 8.000,00 ευρώ

β) Οικογενειακό 10.001,00- 16.000,00 ευρώ

15 μόρια

α) Ατομικό 8.001,00 ευρώ - 12.000,00 ευρώ

β) Οικογενειακό 16.001,00 ευρώ26.000,00 ευρώ

10 μόρια

α) Ατομικό από 12.001,00 ευρώ και άνω

β) Οικογενειακό από 26.001,00 ευρώ και άνω

0 μόρια

3

Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα)

(Μέγιστος βαθμός: 10 μόρια)

 

10 μόρια

Πληροφορίες 

Πατρέως 41-45 (Είσοδος από Βούρβαχη), τηλ. 2610 621 663, e-mail: kedivim@paideia.gr

ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα συμμετοχής και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας