Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας

 

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 ΠΑΙΔΕΙΑ πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ με κωδικό πιστοποίησης 2000461, διοργανώνει εξειδικευμένα σεμινάρια για την Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας.


Αφορά εργοδότες ή εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκτελούν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας. Η διάρκεια του σεμιναρίου εξαρτάται από την επικινδυνότητα της επιχείρησης και σε ποια κατηγορία ανήκει. Πρόκειται για τις εξής κατηγορίες :

 • Επιχειρήσεις Γ’ Κατηγορίας (χαμηλής επικινδυνότητας) : 10 ώρες Σεμινάριο à 60 ευρώ

 •  Επιχειρήσεις Β’ Κατηγορίας (μεσαίας επικινδυνότητας) : 35 ώρες Σεμινάριο à 130 ευρώ

* Η τελική επιλογή του σεμιναρίου εξαρτάται από τους Κωδικούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που έχει η κάθε επιχείρηση

Θεματικές Ενότητες

Προγράμματα διάρκειας 35 ωρών - Επιχειρήσεις Β' Κατηγορίας

 • Εισαγωγή στην ασφάλεια της εργασίας
 • Γενικές αρχές του εθνικού δικαίου για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων
 • Τεχνικός ασφάλειας (καθήκοντα, οργάνωση υπηρεσίας κλπ)
 • Κίνδυνοι από μηχανήματα, εργασία σε κλειστούς χώρους

Προγράμματα διάρκειας 10 ωρών - Επιχειρήσεις Γ' Κατηγορίας

 • Οι έννοιες του εργατικού ατυχήματος και της επαγγελματικής ασθένειας
 • Υποχρεώσεις εργοδοτών
 • Επίβλεψη υγείας των εργαζομένων
 • Προδιαγραφές χώρων εργασίας

Διαδικασία Ολοκλήρωσης Σεμιναρίου 

1. Συμπλήρωση αίτησης μαζί  με :
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Στοιχεία μητρώου επιχείρησης - ΚΑΔ (εκτύπωση taxisnet)
 • Στοιχεία μητρώου νομικού προσώπου για μη ατομική επιχείρηση (εκτύπωση taxisnet)
 • 2. Υλοποίηση σεμιναρίου : Μετά από τρεις μήνες από τη συμπλήρωση του τμήματος
 • 3. Έκδοση Βεβαίωσης Επιμόρφωσης σε διάστημα 10 ημερών από το τέλος του σεμιναρίου
 • 4. Μόλις εκδοθεί η Βεβαίωση Επιμόρφωσης θα μπορεί να δηλωθεί ο ίδιος ως τεχνικός ασφαλείας.

 • Σύμφωνα με την ισχύουσα εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Τεχνικών Ασφάλειας Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας»υποβάλλονται 3 μήνες πριν τις ημερομηνίες υλοποίησης από τις 10 Ιανουαρίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής της τελευταίας ημέρας των προγραμμάτων η 20η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

  Ο εργοδότης/επιχείρηση μέχρι να αποκτήσει την Βεβαίωση Επιμόρφωσης, θα πρέπει να αναθέσει τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας σε εξωτερικό συνεργάτη ή σε εξωτερικές υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης (ΕΞΥΠΠ).

  Τελευταίο τμήμα για το 2019 : 9 και 11 Δεκεμβρίου 16:00-21:00
  Αιτήσεις έως 5 Σεπτεμβρίου 2019 

  Πληροφορίες 

  Πατρέως 41-45 (Είσοδος από Βούρβαχη), τηλ. 2610 621 663, e-mail: kedivim@paideia.gr

  ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα συμμετοχής και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας