Σεμινάριο Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών ΦαρμάκωνΕθνικό Σχέδιο Δράσης από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ορθή εφαρμογή των κανόνων χρήσης  φαρμάκων   φυτοπροστασίας


Θεσπίστηκε από το Υπουργείο, ένα απαραίτητο πιστοποιητικό με το οποίο οι χρήστες φυτοφαρμάκων θα αποδεικνύουν ότι γνωρίζουν να χειρίζονται σωστά και με ασφάλεια τα φυτοφάρμακα. H έννοια του “επαγγελματία χρήστη γεωργικών φαρμάκων” δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τον “κατά κύριο επάγγελμα αγρότη”. Επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων είναι αυτός που παράγει αγροτικά προϊόντα με σκοπό την πώληση σε τρίτους, ακόμα και αν έχει άλλο κύριο επάγγελμα.
Σύστημα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων


1. Το σύστημα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων περιλαμβάνει τα εξής προγράμματα:
α) Πρόγραμμα κατάρτισης για την πιστοποίηση εκπαιδευτών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων,
β) πρόγραμμα κατάρτισης για την πιστοποίηση των γνώσεων των επαγγελματιών Γεωργών, στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων και γ) πρόγραμμα συμπληρωματικής κατάρτισης(ανά πενταετία), με σκοπό την απόκτηση ή την επικαιροποίηση των γνώσεων των επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του ν. 4036/2012.


2. Στο Υπουργείο τηρείται μητρώο πιστοποιημένων Επαγγελματιών στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, το οποίο αναρτάται στο διαδίκτυο.
Μόνο με το πιστοποιητικό θα μπορείς να αγοράζεις φυτοφάρμακά!
Στο υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα τηρείται μητρώο κατόχων πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, το οποίο θα είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο με μοναδικό κωδικό για κάθε κάτοχο πιστοποιητικού ώστε ακόμη και το γεωπονικό κατάστημα πώλησης φυτοφαρμάκων να μπορεί να ελέγχει με τον κωδικό, την ύπαρξη επικαλούμενου πιστοποιητικού.
Η υποχρέωση κατοχής Πιστοποιητικού για την αγορά φυτοφαρμάκων θα εφαρμοστεί από 26 Νοεμβρίου 2015.ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Βάσει της ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013 όλοι οι χρήστες γεωργικών φαρμάκων επαγγελματικής χρήσης υποχρεούνται να κατέχουν το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων από τις 26 Νοεμβρίου 2015 και μετά προκειμένου να προμηθεύονται νόμιμα τα γεωργικά φάρμακα.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Όλους τους χρήστες επαγγελματικών γεωργικών φαρμάκων είτε αυτοί είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες είτε ασκούν άλλο επάγγελμα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος κατάρτισης προτείνεται να είναι συνολικά 10 ώρες live εκπαίδευσης (2 ημέρες από πέντε ώρες), και 30 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το περιεχόμενο του Προγράμματος περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:


Η νομοθεσία που διέπει τα γεωργικά φάρμακα
Κίνδυνοι από την ύπαρξη παράνομων προϊόντων φυτοπροστασίας
Στοιχεία Στρατηγικών και τεχνικών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίαςΧαιρετισμοί
Εισαγωγή στη συκριτική αξιολόγηση
Μέτρα ελαχιστοποίησης κινδύνων για τον άνθρωπο
Διαδικασίες προετοιμασίας εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων
Χρήση και συντήρηση εξοπλισμού εφαρμογής
Μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία της υγείας του ανθρώπου
Τήρηση αρχείου για κάθε χρήση γεωργικών φαρμάκων


ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΡΙΚΗ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ; ΠΩΣ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ; ΠΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ;

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ανωτέρω ΚΥΑ όλοι οι χρήστες επαγγελματικών γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να κατέχουν το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων από τις 26 Νοεμβρίου 2015 και μετά, προκειμένου να προμηθεύονται νόμιμα τα γεωργικά φάρμακα.

Το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποκτάται με τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε εξετάσεις, στα ειδικά για το σκοπό αυτό εξεταστικά κέντρα.

Οι εξετάσεις διεξάγονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Α.Α.Τ. όπου ο ενδιαφερόμενος καλείται να απαντήσει σε πενήντα (50) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέσα σε ορισμένο χρόνο. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ερωτήσεις. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται άμεσα για τον αριθμό των ερωτήσεων που απάντησαν σωστά και για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού που έχει διάρκεια 5 χρόνια και αφορά τα γεωργικά φάρμακα που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα.


Πληροφορίες 

Πατρέως 41-45 (Είσοδος από Βούρβαχη), τηλ. 2610 621 663, e-mail: kedivim@paideia.gr

ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα συμμετοχής και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας