Σεμινάριο Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας - SECURITY

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΤΡΕΩΣ Ε.Ε., πιστοποιημένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ & ΚΕΜΕΑ, διοργανώνει εξειδικευμένα σεμινάρια προσωπικού ασφαλείας (Σεμινάρια Security). Τα σεμινάρια αυτά οδηγούν σε πιστοποίηση και άδεια προσωπικού ασφαλείας (Άδεια Security) μετά από σχετικές εξετάσεις. Βάσει της ΚΥΑ 4892/1/76-Γ και της τροποποίησης του νόμου Ν.3707/2008 που αφορά στο Προσωπικό Ασφαλείας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, κάθε εργαζόμενος στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας (είτε εργάζεται σε εταιρεία security, είτε ως φύλακας κτλ.), πρέπει να κατέχει άδεια η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. 

 

Ποιους αφορά;

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους ή μελλοντικούς εργαζόμενους στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας (Security).

 

Ποιοι είναι οι στόχοι του Προγράμματος;

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

·       Συμμετέχουν στην πρόληψη και στον έλεγχο εγκληματικών δραστηριοτήτων, προστατεύοντας τη ζωή και την περιουσία των πολιτών 

·       Επιτηρούν, περιπολούν και εξακριβώνουν περιστατικά

·       Επεμβαίνουν σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων κ.λπ.

·       Επεμβαίνουν με στόχο τη λήψη προληπτικών μέτρων και την ενημέρωση των πολιτών

·       Γνωρίζουν βασικές έννοιες του Αστικού και Ποινικού Δικαίου για υποχρεώσεις και δικαιώματα 

 

Χρονική Διάρκεια Προγράμματος

·       Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφαλείας - Προσωπικό ΙΕΠΥΑ (αρχική έκδοση άδειας) διάρκειας 105 ωρών

·       Προσωπικό ΙΕΠΥΑ (ανανέωση άδειας) διάρκειας 28 ωρών 

 

Περιεχόμενο Προγράμματος

Το περιεχόμενο του Προγράμματος περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

·    Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και ελληνική πραγματικότητα

·       Ποινικός κώδικας

·       Ποινική δικονομία

·       Ειδικοί ποινικοί νόμοι

·       Εισαγωγή στην ασφάλεια

·       Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας

·       Ασφάλεια εγκαταστάσεων

·       Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.

·       Προστασία πρόσωπων

·       Πυρασφάλεια & αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων

·       Παροχή πρώτων βοηθειών 

 

ΚΟΣΤΟΣ

270 ευρώ

 

Ενάρξεις - Εγγραφές

Τα τμήματα έχουν συνεχείς ενάρξεις, είναι καθημερινά και προσφέρουν υψηλή ποιότητα σπουδών συνδυάζοντας ηλεκτρονικές παρουσιάσεις,  σημειώσεις, μελέτες περιπτώσεων, προσομοιώσεις εργασίας και διεξάγονται με σύγχρονο online (e-learning)  ή και με κλασική εκπαίδευση στην τάξη. Η ποιότητα σπουδών αντικατοπτρίζεται και από τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις του ΚΕΜΕΑ.


Υλοποίηση των προγραμμάτων Πιστοποίησης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας από το ΚΕΜΕΑ έως τον Σπτέμβριο 2020!!


Αιτήσεις για τμήμα Δεκεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου 2019!
Πληροφορίες 

Πατρέως 41-45 (Είσοδος από Βούρβαχη), τηλ. 2610 621 663, e-mail: kedivim@paideia.gr

ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα συμμετοχής και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας