Ετήσιο Πρόγραμμα "Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Ψυχολογίας" Διάρκειας 436 ωρών - Νοέμβριος 2019


Τα Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το ΚεΔιΒιΜ ΠΑΙΔΕΙΑ ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για ετήσιο πρόγραμμα "Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Ψυχολογίας" διάρκειας 436 ωρών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο.


Εγγραφές έως: 30/10/2019

Έναρξη μαθημάτων: 01/11/2019

Λήξη μαθημάτων: 31/10/2020

Δίδακτρα: 200 ευρώ, εφάπαξ καταβολή 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από δώδεκα (12) διδακτικές μηνιαίες ενότητες. Κάθε μηνιαία ενότητα περιλαμβάνει μια τρίωρη δια ζώσης συνάντηση (που θα πραγματοποιείται Τετάρτη ή Σάββατο ή Κυριακή και ώρες 18.00-21.00), παράλληλα με ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.

 

Για τις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας υπάρχει η επιλογή αποκλειστικά διαδικτυακής παρακολούθησης με ασύγχρονη διδασκαλία.

 

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Το  πρόγραμμα πιστώνει 22 ECVET και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μοριοδοτοείται ως εξής :

- 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές υποψήφιοι)

- 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο  24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)

- 0,5 Μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)

 


Πληροφορίες

Πατρέως 41-45 (Είσοδος από Βούρβαχη), τηλ. 2610 621 663, e-mail: kedivim@paideia.gr

ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα συμμετοχής και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας