Πιστοποίηση ΠληροφορικήςΤο ΚεΔιΒιΜ Παιδεία ανήκει στο δίκτυο των πιστοποιημένων εξεταστικών κέντρων της GLOBALCERT 

και διεξάγει ταχύρυθμα, ολοκληρωμένα, επιστημονικά δομημένα 

και οικονομικά προγράμματα σπουδών για ενήλικες για την εκμάθηση Υπολογιστών.


Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα έχουν σημαντικές παροχές όπως :

üΔιδασκαλία με Εκπαιδευτή στην αίθουσα


üΔωρεάν E-learning


üΑπεριόριστες ώρες πρακτικής εξάσκησης


üΔωρεάν επανεξέταση


Πιστοποιητικά :


Intermediate Express A


Κόστος : 150 ευρώ
Επεξεργασία Κειμένου
Υπολογιστικά Φύλλα
Υπηρεσίες Διαδικτύου
* Οι απαραίτητες ενότητες για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

Intemediate Express B


Κόστος : 150 ευρώ
Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
Βάσεις Δεδομένων
Παρουσιάσεις