Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων (60 ώρες)

Το ΚεΔιΒιΜ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ σε συνεργασία με το ΚεΔιΒιΜ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΤΡΕΩΣ , διοργανώνει σε Πανελλαδικό επίπεδο Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων διάρκειας 60 διδακτικών ωρών.

 


ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το κάθε σεμινάριο θα φέρει τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και περιλαμβάνει :

 • 50 ώρες Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης που αφορούν τη μελέτη εκπαιδευτικού υλικού και την εκπόνηση εργασιών αναστοχαστικού τύπου και εργασιών εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων.
 • 10 ώρες Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης (2 συνεδρίες διάρκειας 5 ωρών η καθεμία).
Οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος εκπονούν έξι (6) εργασίες, οι οποίες είναι κυρίως εργασίες αναστοχασμού επί της πρακτικής τους και εκπόνησης σχεδίων διδασκαλίας με βάση το εκπαιδευτικό υλικό που μελετούν κατά τη διάρκεια της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι, με βάση τις παρατηρήσεις των εκπαιδευτών, ανασυνθέτουν όλες τις εργασίες δημιουργώντας έναν ενιαίο φάκελο (portfolio), η αξιολόγηση του οποίου αποτελεί και μια από τις προϋποθέσεις επιτυχούς παρακολούθησης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΘΥΝΕΤΑΙ 

 • Σε όσους έχουν ολοκληρώσει προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών 
 • Σε όσους είναι ήδη πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων και επιθυμούν να αναβαθμίσουν, επικαιροποιήσουν και εξειδικεύσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με δεδομένο ότιοι συμμετέχοντες έχουν ήδη παρακολουθήσει προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων και ενδεχομένως έχουν ήδη διδάξει σε φορείς ή είναι κάτοχοι της σχετικής πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ, κρίνεται απαραίτητο το περιεχόμενο του προγράμματος να δομηθεί σε δύο διακριτά επίπεδα:

(α) επικαιροποίηση, επανάληψη και πραγμάτευση προχωρημένων θεμάτων στις ενότητες που προβλέπονται στο «Επικαιροποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα του Εκπαιδευτή Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης» :

 1. Ομάδα Εκπαιδευομένων – Ομάδες στόχοι.
 2. Δυναμική της Ομάδας.
 3. Θεωρητικό πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
 4. Ιστορική εξέλιξη- Εκπαιδευτική Πολιτική.
 5. Μεθοδολογία Σχεδιασμού – Κοινωνικο-Οικονομικό/Πολιτισμικό Πλαίσιο.
 6. Εκπαιδευτικές μέθοδοι –Τεχνικές – Εκπαιδευτική διεργασία.
 7. Βασικές Ικανότητες – Φύλο – Διαπολιτισμικότητα.
 8. Εκπαιδευτικό υλικό – Εποπτικά μέσα – Χώρος.
 9. Αυτοαξιολόγηση – Συνεχής Ανάπτυξη.

 

(β) σε νέες ενότητες που αφορούν ήδη εκπαιδευμένους ή/και πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων :

 1. Εξελίξεις στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων – εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές
 2. Αναστοχασμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικών πρακτικών
 3. Κριτική σκέψη και κριτικός στοχασμός
 4. Προώθηση του ορθολογικού διαλόγου
 5. Ανάπτυξη των βασικών, κοινωνικών και οριζόντιων ικανοτήτων

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Θανάσης Καραλής, Αναπληρωτής Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει συνεργαστεί ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας και ερευνητής με δημόσιους και κοινωνικούς φορείς σε έργα που αφορούν την εκπαίδευση εκπαιδευτών, την αξιολόγηση, τη διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών και την εφαρμογή πολιτικών διά βίου μάθησης. Έχει συμμετάσχει σε 33 ερευνητικά προγράμματα στο πεδίο της διά βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, σε 16 από τα οποία διετέλεσε επιστημονικός υπεύθυνος.

Όλοι οι εκπαιδευτές του προγράμματος είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ με υψηλά προσόντα και πολυετή διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση και πιστοποίηση εκπαιδευτών.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Παρακολούθηση των δύο συνεδριών σύγχρονης τηλεπαίδευσης, συνολικής διάρκειας 10 διδακτικών ωρών.
 2. Εκπόνηση των έξι εργασιών, με βάση τις οποίες πιστοποιείται η εξ αποστάσεως μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού.
 3. Υποβολή τελικού φακέλου (portfolio) εκπαιδευτή

 ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ : 180 ΕΥΡΩ  (1η δόση 90 ευρώ στην έναρξη σεμιναρίου, 2η δόση 90ευρώ στη λήξη του σεμιναρίου)
 • ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ : 150 ΕΥΡΩ  (1η δόση 75 ευρώ στην έναρξη σεμιναρίου, 2η δόση 75 ευρώ στη λήξη του σεμιναρίου)


Για τη συμμετοχή σας στο επόμενο τμήμα απαιτείται η καταβολή της 1ης δοσης μέχρι την έναρξη του τμήματος. Η πληρωμή γίνεται στον παρακάτω λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου:

 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας

Αρ. Λογ. 22954000232
ΙΒΑΝ : GR6001102290000022954000232

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός 80005, το επίθετο και το όνομά σας

 

Αποστέλλετε το αποδεικτικό πληρωμής της 1ης δόσης μαζί με την αίτηση συμμετοχής και το τελευταίο αποδεικτικό ανανέωσης της κάρτας ανεργίας σας σε περίπτωση που είστε άνεργοι στο kedivim@paideia.gr ή μας επισκέπτεστε στις εγκαταστάσεις μας.


Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Νέα τμήματα ξεκινούν αμέσως μόλις συμπληρωθούν οι θέσεις εκπαιδευομένων.

Πληροφορίες 

Πατρέως 41-45 (Είσοδος από Βούρβαχη), τηλ. 2610 621 663, e-mail: kedivim@paideia.gr

ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα συμμετοχής και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας